Zadbaj o swoje zdrowie

    Samo pojęcie „rehabilitacja” pojawiło się dopiero w XX wieku, jednak już w czasach starożytnych ludzkość świadomie stosowała bodźce fizykalne w celach usprawniania oraz celach profilaktycznych. Polska rehabilitacja na szeroką skalę rozwinęła się dzięki staraniom lekarza ortopedy Wiktora Degi.
Fizjoterapeuci są dziś niezależnymi specjalistami, jak również członkami wielodyscyplinarnych zespołów medycznych specjalizujących się w terapii konkretnych jednostek chorobowych. Fizjoterapeuci mają prawo być specjalistami pierwszego kontaktu, bez skierowania od innego lekarza. Zakres pracy fizjoterapeuty w gabinet fizjoterapii rzeszów obejmuję nie tylko bezpośrednią pracę z pacjentem, ale również przeprowadzenie kompleksowego badania i oceny stanu potrzeb pacjenta, formułowanie prognozy, diagnozę, prognozę i planowanie terapii, udzielanie konsultacji oraz określanie, kiedy pacjent powinien być skierowany do innego specjalisty opieki zdrowotnej, a także przygotowania zaleceń terapeutycznych.


Fizjoterapia skupia całą swoją uwagę na pacjencie, jest to możliwość walki z przewlekłymi chorobami i zespołami bólowymi, które nie odpowiadają na leczenie farmakologiczne. Rehabilitacja stała się standardem postępowania we wszystkich specjalnościach medycznych i nie ma bez niej nowoczesnej medycyny. Jest to dyscyplina naukowa, która stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej i stanowi integralną część działań leczniczych podejmowanych we wszystkich obszarach współczesnej medycyny. Dodatkowo można się zapisać na kursy dla fizjoterapeutów Rzeszów. Dzięki swojej wiedzy nabytej na studiach przygotowani są oni do leczenia pacjentów i przeciwdziałania chorobom leczniczym.

 
Stylistyki.pl © 2021 All rights reserved