Reklama świetlna

Reklama świetlna to wszystkie formy podświetlane reklamy wizualnej. Najczęstsze zastosowania to: szyldy reklamowe sklepów, siedzib firm i restauracji. Są różne techniki wykonania reklam świetlnych należą do nich:

- Diodowe

- Podświetlane halogenem

- Podświetlane jarzeniówką

- Neony

Litery reklamowe i podświetlane wymagają uzyskania zgody pozwolenia na budowę. Reklama LED oraz inne nie mogą być usytuowane:

- Przy drogach międzynarodowych

- W pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi

- W obrębie skrzyżowań i zjazdów

- Na wiaduktach kolejowych

Do reklam świetlnych należą kasetony i litery ze styroduru. Jest to efektywna i skuteczna reklama zewnętrzna, która wyróżnia się skutecznie spośród innych form promocji. Wyróżnia się przede wszystkim znakomita estetyka osiągana przez odpowiednią aranżację światłem i ciekawe formy.

Reklama ta sięga do bardzo szerokiego grona odbiorców, jest stale widoczna, zwykle ma prosty i zrozumiały przekaz, daje także możliwość zastosowania jej wyłącznie na ograniczonym terytorialnie obszarze. To wszystko sprawia, że reklama tego typu cechuję się wysoką skutecznością przy względzie niewielkim nakładzie finansowym koniecznym do jej zrealizowania. Cenniki firm nie są stałe, wszystko zależy od wielu czynników, np. lokalizacja reklamy, stopień jej wykonania, grafika i rodzaj. Ciężko jest określić stałe ceny w reklamie zewnętrznej. Na skuteczność reklama zewnętrzna rzeszów outdooru wpływa nie tylko treść i estetyka, ale również rodzaj budowli czy nośnika. Materiał, elementy oświetlenia, dostosowanie wyglądu reklamy do specyfiki budowy pozwala tworzyć oryginalne i efektywne plakaty reklamowe.
Stylistyki.pl © 2022 All rights reserved